chào mừng bạn đến với trang web của tôi.

Bạn có thể kiếm đươc từ 500-->4tr đồng trong vòng 1 tháng.

dự án của chúng tôi khá đơn giản .phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta 1 dãy dữ liêu. vd:great banlk . ta chỉ cần nhập lại đúng dữ liệu đó.

sau đây là mức lương cua chúng tôi.

từ 0-->10$ 19.000đ/1$

   10-->15$ 19.500đ/1$

   >-15$ 20.000đ/1$

để được thanh toán yêu cầu mỗi id cần phải có số lương tối tiểu là >=3$ nếu chưa đủ thì sẽ tiếp tuc làm việc vào tuần sau đến khi nào đủ thì sẽ được thanh toán.

Ban nao muon lam thi lien hệ yahoo:professional606

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...